Skærtorsdag startede europamesterskabet i Zoom8-joller i Kaløvig. En jolleklasse, der for mange juniorsejlere er den naturlige efterfølger til Optimistjollen. 76 sejlere fra 6 nationer har deltaget og der sejles adskilt drenge og piger.
Signe Visby Svendsen, 16 år, fra Bandholm Sejlklub sejlede sig søndag til en sejr foran Sverige og Østrig. Der blev i alt sejlet 11 sejladser, alle i meget let vind. Især pigernes sejlads var præget af meget tæt og til sidst meget spændende sejladser. Signe endte dog med at vinde med blot 1 point over svenskeren.
I forberedelserne til deltagelse til EM har Signe trænet hele vinteren i Zoom 8 i farvandet ud for Bandholm, fællestræning i Skovshoved med sejlerne fra Øresundsregionen, samt deltaget i flere træningslejre i Kaløvig med landstræner Bo “Baron” Jarvig.
B921E8BA-4F1B-40A6-97B4-6058F3F390E6
 F8CEF48F-F87F-4248-BFC7-39E3D3226DCB E3C555EE-4B65-4ACF-8A88-29DCD0528764
14. marts 2019 · Kommentarer lukket til Generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 kl. 1830. · Categories: Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub
onsdag d. 27. marts 2019 kl. 18.30 i Havnehuset i Bandholm

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Medlemmer, der ønsker yderligere sager sat på dagsordnen, skal sende dem til formanden på nedenstående mail, så han har dem senest torsdag d. 21. marts.

mikkel@caprani.dk

Ad. 3.
Regnskab kan hentes på klubbens hjemmeside senest d. 20. marts. Klik her: Regnskab 2018

Ad. 4.
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 50 kr. for seniorer til 650 kr. årligt. Øvrige kontingenter foreslås uændrede og uændret mulighed for reduktion, når flere i samme familie er medlemmer. Juniorkontingentet er 300 kr. pr. år. Kontingent for passive er 300 kr. pr. år.
For samtlige medlemmer betaler klubben ca. 100 kr. i kontingent til Dansk Sejlunion.

Ad. 5.
På valg er Mikkel Caprani, Ole Matzen og Jens Hemmingsen.
Jens Hemmingsen ønsker ikke genvalg.

Hvis der kommer forslag til yderligere dagsordenspunkter fra medlemmerne, vil det blive offentliggjort på klubbens hjemmeside.

 

Efter Generalforsamlingen serveres som sædvanligt skipperlabskovs.

Bestyrelsen.

11. marts 2019 · Kommentarer lukket til Konkurrence · Categories: Bestyrelsen

045E1A58-FA4B-40E9-951B-5DF5B17C4D6C

11. marts 2019 · Kommentarer lukket til Sæsonstart for juniorsejlerne mandag den 29. april 2019. · Categories: Bestyrelsen

8C2D28E3-0C15-4ED2-A83F-E6D6E656B031FD7C2570-36A9-4641-9BC0-0B3A160EBC1C