Atter tid til Doctors Cup – Vi mødes 1 Juni:

Atter tid til Doctors Cup – Vi mødes 1 Juni:

Regler:
Stævnet sejles efter Kapsejladsreglerne, incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Deltagelse og tilmelding:
Stævnet er åbent for alle kølbåde med målerbrev. Tilmeldingen sendes til opr@mail.dk el. tlf. 23469381, el Ole Matzen 22466885, senest d. 29.5.2013 Indskuddet udgør kr. 200,-, betales ved skippermødet kl. 9.30

Morgenkaffe:
m/rundstykker serveres i Havnehuset kl. 9-9.30 og er gratis.

Tidsplan:
Varselsssignal for 1. sejlads kl. 11.00. Efterfølgende sejladser vil blive givet hurtigst muligt derefter.

Sejladstid: hver sejlads planlægges til at vare ca. 50 min.

Planlagte sejladser: 3-5. Sidste start ikke efter kl. 16

Sted:
I farvandet ud for Bandholm SejlHjemmebaneSmall

Banerne:
Der sejles op/ned baner. Banekort udleveres på skippermødet kl. 9.30

Pointgivning: Lavpointsystem, med fradrag af dårligste point ved 5 sejladser.

Præmier:
Der uddeles præmier for hver 3. startende båd, samt pokalen DOCTORS CUP til overaltvinderen.

Grill:
Bandholm Sejlklub er vært ved et grillarrangement som starter ved havnehuset kl. 18 hvorunder præmieoverrækkelse foregår.

VandSpejling