Visual Climate Center

Visual Climate Center

Til medlemmer af Bandholm Sejlklub.

Vi har sammen med Knuthenborg Bådelaug arrangeret en tur til Visual Climate Center i Holeby Onsdag d. 19. marts. Deltagerantallet er begrænset til 40.

Der bliver en egenbetaling på 25 kr. pr. deltager. Besøget forudsætter, at det melder sig mindst 30 deltagere.

Tilmelding sendes til Asger senest fredag d. 14. marts.

Hvis der melder sig mere end 40 deltagere, kommer man med i den rækkefølge, man har tilmeldt sig.

Visual Climate