Nordea Fonden støtter med 150.000 kr. til ny flydebro i slæbestedet.

Nordea Fonden støtter med 150.000 kr. til ny flydebro i slæbestedet.

Foreningen Havnehuset Bandholm har til formål at drive det fælles klubhus på Bandholm Havn, samt fremme søsporten lokalt på havnen. Foreningens medlemmer er de klubber, der efter aftale med Knuthenborg Gods, som ejer havnehuset, benytter havnehuset som klubhus. Medlemmerne er Bandholm Sejlklub, Bandholm Roklub og Knuthenborg Bådelaug. Den fælles forening driver og vedligeholder klubhuset og de faciliteter der vedrøre søsporten på havnen efter en driftaftale med Knuthenborg Gods.
En af de væsentlige faciliteter er havnens slæbested med tilhørende flydebro. Havnens slæbested er stort og et rigtigt godt udgangspunkt for søsport. Desværre er den tilhørende flydebro meget gammel og lider af alvorlig tæring og råd. Flydebroen trænger alvorligt til udskiftning og Havnehuset Bandholm har derfor søgt støtte til en ny flydebro.

Allerede i næste uge mødes medlemmerne i Havnehuset Bandholm og arbejdet med at udforme det endelige projekt påbegyndes. Vi forventer at en ny flydebro vil være klar for sejlerne i det tidlige forår 2019.

Se mere her om de mange gode projekter som Nordea Fonden støtter:

https://nordeafonden.dk/nyheder/65-initiativer-faar-ekstra-millioner-til-nye-lokale-kystaktiviteter

F6BB4714-E309-4379-81BA-81597310DADF

C85BCC67-C3F2-4238-BB3A-BEB821A2C763