Generalforsamling

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub onsdag d. 25. marts 2020 kl. 18.30 i Havnehuset i Bandholm

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pris for leje af joller for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Medlemmer, der ønsker yderligere sager sat på dagsordnen, skal sende dem til formanden, så han har dem senest torsdag d.19. marts. (mikkel@caprani.dk).

Ad. 3.
Regnskab kan ses her: Resultat 2019

Ad. 4.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Ad. 5.
På valg er Bo Hojer, Morten Svendsen og Asger Lund.
Bo Hojer ønsker ikke genvalg

Hvis der kommer forslag til yderligere dagsordenspunkter fra medlemmerne, vil det blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i Havnehuset.

 

Efter Generalforsamlingen er der som sædvanlig spisning

Bestyrelsen.