Generalforsamling den 30. Marts kl. 1900

Generalforsamling den 30. Marts kl. 1900

Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub

Onsdag d. 30. Marts kl. 19.00 i Havnehuset i Bandholm

Dagsorden følger.

Bestyrelsen