Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub onsdag d. 30. marts kl. 18

Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub onsdag d. 30. marts kl. 18

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Ændring af klubbens vedtægter.
  8. Årets sejler, årets resultat, årets ildsjæl.
  9. Eventuelt.

Medlemmer, der ønsker yderligere sager sat på dagsordnen, skal sende dem til formanden, så han har dem senest torsdag d. 24. marts (mikkel@caprani.dk).

Ad. 3.
Regnskab kan hentes på klubbens hjemmeside.

Ad. 4.
Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet til

Ad. 5.
På valg er Joop van Galen, Asger Lund og Diana Storgaard.

Ad 7.
Forslag til ændring af vedtægterne kan ses på klubbens hjemmeside.

Hvis der kommer forslag til yderligere dagsordenspunkter fra medlemmerne, vil det blive offentliggjort på klubbens hjemmeside eller sendt til medlemmerne på mail.

 

Der er spisning efter generalforsamlingen. Prisen er 100 kr. Tilmelding til formanden (mikkel@caprani.dk) senest fredag d. 25. marts.

 

Bestyrelsen

 

Vedhæftet bilag: Regnskab 2021

 

Vedhæftet Indkladelse til download: Generalforsamling 2022