Ekstraordinær generalforsamling Bandholm Sejlklub d. 27. september 2022 kl. 18.00

Ekstraordinær generalforsamling Bandholm Sejlklub d. 27. september 2022 kl. 18.00

Ekstraordinær generalforsamling Bandholm Sejlklub d. 27. september 2022 kl. 18.00

Denne ekstraordinære generalforsamling indkaldes jf. foreningens love §6, ”Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan bestyrelsen med 3 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.”

Da den ordinære generalforsamling ikke var beslutningsdygtig ift. beslutning om lovændringer, da mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer ikke var til stede. Er denne ekstra ordinære generalforsamling nødvendig.

Dagsorden:    

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent

  3. Afstemning om vedtægtsændringer, som blev behandlet og godkendt på den ordinære generalforsamling
    Bestyrelsen indstilling er, at vedtægtsændringerne som blev behandlet og godkendt ved den ordinære generalforsamling. Godkendes af den ekstraordinære generalforsamling uden yderlige behandling.
  4. Evt.