Indkaldes til ordinær generalforsamling i Bandholm Sejlklub mandag d. 27. marts kl. 18

Indkaldes til ordinær generalforsamling i Bandholm Sejlklub mandag d. 27. marts kl. 18

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bandholm Sejlklub mandag d. 27. marts kl. 18 jf. §5 i foreningens vedtægter.

Dagorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning v. formanden
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab v. kasséren
  4. Budget for det kommende år herunder fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Vel mødt