Sidste nyt fra klubben.

Sidste nyt fra klubben.

Kære Medlemmer

Så er der kun 14 dage til at vi igen skal i vandet, klargøringerne er ved at tage form. Alle pusler med hver deres projekter, dejligt der igen er liv på havnen.

Havnen:
Havnen gennemgår lidt opgraderinger og generel oprydning af arealerne, jeg håber  vi i fællesskab kan holde alle arealerne nogenlunde ryddet, derfor opfordres alle der ordner deres både at rydde pladserne og få sorteret affald, så alt ser dejligt ud til den kommende sæson.

Nye Pæle:
Der er som annonceret slået nye pæle i yderhavnen, pladserne er ikke helt klar endnu, men vi satser på de er klargjorte i den kommende uge. Alle pladserne er udvidet betragteligt, for at kunne efterkomme fremtidens ønsker for pladsstørrelser og bredder, derfor vil det for os alle kræve tilpasning af fortøjninger og tilretning af pladser og deraf numre.

Langskibspladsen i yderhavnen er slettet og her vil det ikke blive muligt at fortøjre.

Mht. til de nye pæle, er der sendt info ud vedr. beslag og klamper, og dette SKAL overholdes. Pælene kan ikke tåle der bliver boret, skruet eller sømmet noget uautoriseret op på pælene.

Der kommer en fortøjningsklampe på hver pæl, denne må vi kunne deles om.

Bliver der observeret andre beslag eller lign. på pælene bliver bådejer holdt ansvarlig og får efterfølgende en regning på pæl og ny ramning, kr. 10.000,-

Der arbejdes stadig med oprensning og uddybning, men dette skal der være tilladelse til og denne tager tid at få tildelt.

Mastekran:
Der er blevet slået en pæl, således der er en plads foran mastekranen, denne må vi i fællesskab holde fri indtil alle har fået sat master på der skal bruge kranen.

Kran i inderhavnen:
Kranen i inderhavnen, er nedtaget til renovering, vi har indgået en aftale mellem klubber og havnen, om at give den gamle kran en overhaling og få den malet så den ikke skriger i øjnene af rusten materiel. Der vil blive købt ny wire og løftestropper, venligst ikke overbebyrde kranen med tunge løft, overhold de vægtangivelser der bliver skiltet med, sker der en ulykke er det under eget ansvar og derefter har vi ikke en kran.

En ny kran, som i dag ville kunne godkendes, vil løbe op i omkring 250.000-300.000,- og de midler har hverken klubberne eller havnen, så er der et af medlemmerne der har en god idé til at få rejst midler så sig gerne til.

Isætnings dagen med fest og forplejning.
Det er  Diana der står for arrangementet og tilmelding skal ske til hende.
Der er morgenkaffe kl. 7.00 i klubben, her vil standeren blive hejst og vi vil skåle den nye sæson ind.
Til frokost bliver der suppe og  til middag har Diana sørget for en festbuffet hvor der vil være en øl og et glas vin med i prisen.

Prisen er kr. 150,- pr. cov. Husk tilmelding og betaling på mobilepay 9731HF,  ”Isætningsfest i Bandholm d. 29/4-23”

Der vil være en seddel på opslagstavlen i Havnehuset.

Isætning:
Krantilmeldingsskemaet er ligeledes på tavlen i Havnehuset og betaling kontant.

Med håbet om god vind og massere af sejldage.