Bandholm Sejlklub ved Ligasejladsernes 1. division i Rantzausminde

Bandholm Sejlklub ved Ligasejladsernes 1. division i Rantzausminde

Bandholm Sejlklub har i Kr. Himmelfartsferien deltaget i Ligasejladsernes 1. division i Rantzausminde, ved Svendborg og opnået en solid 3. plads.

Ligasejladserne er en serie sejladser for klubhold, hvor 21 hold fra klubber i Danmark stiller op.

Det er sejlsport på topniveau hvor der sejles 7 ens både mod hinanden i blokke af 3 sejladser således at alle sejler mod alle. Efter hver ”Fleight” byttes både på vandet og der forsøges, over 2 dage, at sejle i alt 12 flights = 36 sejladser, så det er virkelig sejladser med tempo og action.

Bådene sørger ligaen for og de er alle sprit nye hvert år og bliver passet og vedligeholdt af ligaen, således at alle sejlere får helt ens udstyr.

!. dagen var red pæn vind og der blev derfor sejlet fra kl. 10 – 17, med 21 sejladser af ca. 20 min. varighed.

  1. dagen var der vindstille indtil middag hvor der herefter blev sejlet indtil deadline kl. 15. Da det blev forsøgt at få så mange af de planlagte sejladser som muligt gennemført blev banen kortet af så sejladserne kun tog 10 min. og senere kun 8 min. da der alligevel kom lidt mere vind. Så det var yderst stressende og koncentrationskrævende at levere et godt resultat.

Efter at alle sejlere havde fået 10 sejladser kunne Bandholmsejlerne konstatere, at de med 23 points, kun var en placering efter KAS på 2. pladsen og 3 points efter Roskilde på førstepladsen med 20 points.

Men Bandholmsejlerne var glade og gør sig klar til årets næste ligasejladser 10. juni.

Bandholm Sejlklub have 2 hjælpere med som ”dock-masters”, som havde til opgave at sørge for, at sejlerne kom ud til sejladserne i rigtig rækkefølge og rette tid.

f. Bandholm Sejlklub

Ole Matzen

22 46 68 85