Aktivitet Tidspunkt
Generalforsamling 15. marts
Isætning af både
Sæsonstart for “gamle” juniorsejlere 1. maj
Standerhejsning
Sæsonstart for nyt juniorhold 1. maj
Første onsdagskapsejlads
Sommertræf på Fejø og træningslejr for juniorafdelingen 16.-18. juni
Frokosttur til en af øerne
Sankthansfest Grill i havnen + fællestur til Sakskøbing 23. juni
Linjesejlads
Afslutning på onsdagskapsejladser sammen med Sakskøbing bådlaug
Bådoptaging / Standerstrygning
Afriggerfest

You must be logged in to leave a reply.