Aktivitet Tidspunkt
Generalforsamling 7. marts
Isætning af både  15. april
Sæsonstart for “gamle” juniorsejlere 9. april
Arbejdsdag i klubben  21. april
Standerhejsning 22. april
Sæsonstart for nyt juniorhold 23. april
 Første onsdagskapsejlads  2. maj
Fejø Sejler Camp – sommertræf og træningslejr for juniorafdelingen  15.-17. juni
Frokosttur til en af øerne 26. maj
 Sankthansfest Grill i havnen + fællestur til Sakskøbing  23. juni
 Linjesejlads   16. september
Afslutning på onsdagskapsejladser sammen med Sakskøbing bådlaug  29. september
Arbejdsdag i klubben  20. oktober
Bådoptaging  21.oktober
Standerstrygning  27. oktober

You must be logged in to leave a reply.