Aktivitetsplan 2021

Aktivitet Tidspunkt
Klubaften – tursejleraften
Generalforsamling  7. april
Isætning af både  24. april
Sæsonstart for “gamle” juniorsejlere 12. april
Standerhejsning 25. april
Sæsonstart for nyt juniorhold 3. maj
 Første onsdagskapsejlads  5. maj
Havnens dag  12. juni
Sankthansfest Grill i havnen + fællestur til Sakskøbing  23. Juni
 Fejø Rundt, Kragenæs Sejlklub
 Linjesejlads
Kragenæs Cup
Afslutning på onsdagskapsejladser sammen med Sakskøbing bådlaug
Bådoptaging
Standerstrygning

SponsorerStorsponsor for ligaholdet