Aktivitet Tidspunkt
Generalforsamling 7. marts
Isætning af både  14. april
Sæsonstart for “gamle” juniorsejlere 9. april
Standerhejsning  22. april
Sæsonstart for nyt juniorhold 23. april
Første onsdagskapsejlads 2. maj
Fejø Sejler Camp – sommertræf og træningslejr for juniorafdelingen 15.-17. juni
Frokosttur til en af øerne  26. maj
Sankthansfest Grill i havnen + fællestur til Sakskøbing 23. juni
Linjesejlads  9. september
Afslutning på onsdagskapsejladser sammen med Sakskøbing bådlaug  29. september
Bådoptaging
Afriggerfest / Standerstrygning  27. oktober

You must be logged in to leave a reply.