Aktivitet Tidspunkt
Klubaften – tursejleraften 29. januar
Generalforsamling  25. marts
Isætning af både  uge 16
Sæsonstart for “gamle” juniorsejlere 20. april
Standerhejsning 2. maj
Sæsonstart for nyt juniorhold 4. maj
 Første onsdagskapsejlads  6. maj
Fejø Sejler Camp – sommertræf og træningslejr for juniorafdelingen
Sankthansfest Grill i havnen + fællestur til Sakskøbing  23. Juni
 Fejø Rundt, Kragenæs Sejlklub  5. sep.
 Linjesejlads  13. sep.
Kragenæs Cup  19. sep.
Afslutning på onsdagskapsejladser sammen med Sakskøbing bådlaug  26. sep.
Bådoptaging  31. okt.
Standerstrygning  24. okt.

You must be logged in to leave a reply.