Aktivitet Tidspunkt
Klubaften 13.  marts
Generalforsamling  27. marts
Isætning af både
Sæsonstart for “gamle” juniorsejlere 1. april
Standerhejsning 27. april
Sæsonstart for nyt juniorhold 29. april
 Første onsdagskapsejlads
Fejø Sejler Camp – sommertræf og træningslejr for juniorafdelingen
Frokosttur til en af øerne
 Sankthansfest Grill i havnen + fællestur til Sakskøbing  23. juni
 Linjesejlads
Afslutning på onsdagskapsejladser sammen med Sakskøbing bådlaug
Arbejdsdag i klubben
Bådoptaging
Standerstrygning

You must be logged in to leave a reply.