Aktivitet Tidspunkt
Generalforsamling 15. marts
Isætning af både  28. april
Sæsonstart for “gamle” juniorsejlere 1. maj
Standerhejsning  30. april
Sæsonstart for nyt juniorhold 1. maj
Første onsdagskapsejlads  3. maj
Fejø Sejler Camp – sommertræf og træningslejr for juniorafdelingen 16.-18. juni
Frokosttur til en af øerne  20. maj
Sankthansfest Grill i havnen + fællestur til Sakskøbing 23. juni
Linjesejlads  10. sep.
Afslutning på onsdagskapsejladser sammen med Sakskøbing bådlaug  30. sep.
Bådoptaging  28. sep
Afriggerfest / Standerstrygning  29. sep

You must be logged in to leave a reply.