Generalforsamling i Bandholm sejlklub

Date

27.mar.2023
Expired!

Time

18:00

Generalforsamling i Bandholm sejlklub

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bandholm Sejlklub mandag d. 27. marts kl. 18 jf. §5 i foreningens vedtægter.

Dagorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning v. formanden
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab v. kasséren
  4. Budget for det kommende år herunder fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Vel mødt