22. februar 2020 · Kommentarer lukket til Generalforsamling · Categories: Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub onsdag d. 25. marts 2020 kl. 18.30 i Havnehuset i Bandholm

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pris for leje af joller for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Medlemmer, der ønsker yderligere sager sat på dagsordnen, skal sende dem til formanden, så han har dem senest torsdag d.19. marts. (mikkel@caprani.dk).

Ad. 3.
Regnskab kan ses her: Resultat 2019

Ad. 4.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Ad. 5.
På valg er Bo Hojer, Morten Svendsen og Asger Lund.
Bo Hojer ønsker ikke genvalg

Hvis der kommer forslag til yderligere dagsordenspunkter fra medlemmerne, vil det blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i Havnehuset.

 

Efter Generalforsamlingen er der som sædvanlig spisning

Bestyrelsen.

30. november 2019 · Kommentarer lukket til Juleafslutning i Bandholm Sejlklub · Categories: Bestyrelsen

D8F38EF7-5A37-4118-9794-E1ABFCA4D291

14. november 2019 · Kommentarer lukket til Bandholm White Tailed Eagles kvalificeret til SAILING Champions League. · Categories: Bestyrelsen

https://www.baadmagasinet.dk/kapsejlads/sejlsportsliga/28598-holdene-til-sailing-champions-league

24. oktober 2019 · Kommentarer lukket til Dansk Sejlunions Grandprix-vindere · Categories: Bestyrelsen

Signe Visby Svendsen fra Bandholm Sejlklub slutter sæsonen som samlet vinder for Zoom 8 piger i Dansk Sejlunions Grandprixserie. Se artiklen, resultater og video på nedenstående link:

http://www.sejlsport.dk/nyt/2019/10/her-er-aarets-grandprix-vindere

6FFBE6A8-D130-42BD-9C05-8B43B163B213