16. februar 2017 · Kommentarer lukket til Generalforsamling onsdag den 15. marts 2017 kl. 1830. · Categories: Bestyrelsen

Bandholm d. 1. marts 2015

Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub
onsdag d. 15. marts 2017 kl. 18.30 i Havnehuset i Bandholm

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Medlemmer, der ønsker yderligere sager sat på dagsordnen, skal sende dem til formanden, så han har dem senest torsdag d. 9. marts. De kan sendes pr. brev til Asger Lund, Panumsgade 3, 4941 Bandholm eller pr. mail til asgerlund@net-lunden.dk
Ad. 3.
Regnskab kan hentes på klubbens hjemmeside.  Klik her: BS Regnskab 2016
Ad. 4.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for aktive og juniorer og uændret mulighed for reduktion, når flere i samme familie er medlemmer. Seniorkontingentet er 600 kr. pr. år og juniorkontingentet er 300 kr. pr. år. Kontingent for passive foreslås sat op fra 150 kr. pr. år til 300 kr. pr. år. For samtlige medlemmer betales 100 kr. i kontingent til Dansk Sejlunion.
Ad. 5.
På valg er Ole Matzen, Mikkel Caprani og Jens Hemmingsen.

Hvis der kommer forslag til yderligere dagsordenspunkter fra medlemmerne, vil det blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i Havnehuset.

Efter Generalforsamlingen serveres som sædvanligt skipperlabskovs.
Bestyrelsen.

 

Referat fra generalforsamlingen kan ses her: Referat af generalforsamling

 

21. november 2016 · Kommentarer lukket til Gløgg & æbleskiver · Categories: Bestyrelsen

Onsdag d. 30. november kl. 1900 inviterer sejlklubben medlemmer og pårørende til gløgg og æbleskiver.

Mikkel har arrangeret nedenstående foredrag:

img_0028
Vi håber, at mange vil slutte op om arrangementet. For at vi kan afpasse mængden af gløgg og æbleskiver med antallet af deltagere, er tilmelding nødvendig. Tilmelding kan ske til Asger på mail asgerlund@net-lunden.dk eller tlf. 2967 0944 senest den 28. november.

14. november 2016 · Kommentarer lukket til Kragenæs Sejlklub den 24. november 2016. · Categories: Bestyrelsen

Kragenæs Sejlklub inviterer til klubaften i Kragenæs torsdag den 24. november 2016 kl. 19.00

hvor Lisbeth og Kim (Kristensen) kommer og fortæller om deres langtur i 2016 til Haparanda helt oppe i den nordligste del af Bottenviken.

Kaffe, kage, glögg og æbleskiver serveres til en rimelig pris.
Tilmelding til Dorte Jønck på e-mail: dortejonck@gmail.com senest onsdag den 17. november 2016.
mvh
Asger

03. oktober 2016 · Kommentarer lukket til Afrigger-/vinterfest · Categories: Bestyrelsen

Så er der nyt om vores fest d. 12. november kl. 18.30 i Havnehuset. Prisen for middag er fastsat til 145 kr. pr. deltager. Et glas rødvin, en øl eller en vand er inkluderet i prisen. Yderligere drikkevarer kan købes til fordelagtige priser. Børn under 12 år deltager for halv pris.

Alle medlemmer af klubben med ledsager er velkomne.
Tilmelding skal ske til formanden senest søndag d. 6. november på mail: asgerlund@net-lunden.dk eller tlf.: 29670944.
mvh
mAsger