02. maj 2020 · Kommentarer lukket til Standerhejsning · Categories: Bestyrelsen

Kære medlemmer

Vi kan endnu ikke fastsætte en dato for generalforsamlingen, men vi
håber, at der bliver muligt i næste face af landets åbning efter d. 10.
maj. Så snart vi ved mere vil I høre nærmere.
Det har heller ikke være muligt, at sætte standeren på sædvanlig festlig
vis. Derfor har bestyrelsen sat standeren i dag d. 2. maj. Vi har
naturligvis sørget for at holde den obligatoriske indbyrdes afstand.
På grund af den manglende generalforsamling er der heller ikke endnu
fastsat kontingent for i år. Det er til jeres orientering bestyrelsens
indstilling, at vi fortsætter med uændret kontingent.
Vi håber, at alle har det godt på trods af de begrænsninger coronaen sætter.
Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen
Bandholm Sejlklub

70A046FB-1B88-4755-8C5B-49D06CCCFCC6

18. marts 2020 · Kommentarer lukket til Aflysning af generalforsamling · Categories: Bestyrelsen

Kære medlemmer af Bandholm Sejlklub

På grund af faren for smitte med coronavirus og myndighedernes
anbefalinger har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen,
som skulle have været holdt d. 25. marts. Så snart myndighederne igen
finder det forsvarligt at mødes i større grupper, vil vi med kort varsel
indkalde til ny generalforsamling. I vil blive holdt orienteret om
øvrige ændringer af klubbens arrangementer via mail og på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Bandholm Sejlklub

22. februar 2020 · Kommentarer lukket til Generalforsamling · Categories: Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub onsdag d. 25. marts 2020 kl. 18.30 i Havnehuset i Bandholm

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pris for leje af joller for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Medlemmer, der ønsker yderligere sager sat på dagsordnen, skal sende dem til formanden, så han har dem senest torsdag d.19. marts. (mikkel@caprani.dk).

Ad. 3.
Regnskab kan ses her: Resultat 2019

Ad. 4.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Ad. 5.
På valg er Bo Hojer, Morten Svendsen og Asger Lund.
Bo Hojer ønsker ikke genvalg

Hvis der kommer forslag til yderligere dagsordenspunkter fra medlemmerne, vil det blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i Havnehuset.

 

Efter Generalforsamlingen er der som sædvanlig spisning

Bestyrelsen.

30. november 2019 · Kommentarer lukket til Juleafslutning i Bandholm Sejlklub · Categories: Bestyrelsen

D8F38EF7-5A37-4118-9794-E1ABFCA4D291