09. marts 2018 · Kommentarer lukket til Referat Sydstævnekredsens Generalforsamling · Categories: Bestyrelsen

2018.02.19 Referat GF Sydstævnekredsen

26. februar 2018 · Kommentarer lukket til Regnskaber 2017 m.m. for Havnehuset og Bandholm Sejlklub · Categories: Bestyrelsen

Bandholm Sejlklub:

Resultat7budget 2017

 

Havnehuset:

Driftsregnskab 2017

Havnehuset, Referat af generalforsamling

Havnehuset, beretning

15. februar 2018 · Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub onsdag d. 7. marts 2018 kl. 18.30 i Havnehuset i Bandholm · Categories: Bestyrelsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Medlemmer, der ønsker yderligere sager sat på dagsordnen, skal sende dem til formanden, så han har dem senest torsdag d. 1. marts. De kan sendes pr. brev til Asger Lund, Panumsgade 3, 4941 Bandholm eller pr. mail til asgerlund@net-lunden.dk
Ad. 3.
Regnskab kan hentes på klubbens hjemmeside senest d.1. marts.
Ad. 4.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og uændret mulighed for reduktion, når flere i samme familie er medlemmer. Seniorkontingentet er 600 kr. pr. år og juniorkontingentet er 300 kr. pr. år. Kontingent for passive er 300 kr. pr. år.
For samtlige medlemmer betales ca. 100 kr. i kontingent til Dansk Sejlunion.
Ad. 5.
På valg er Asger Lund, Charlotte Lejbølle Hansen og Morten Svendsen.
Asger Lund og Charlotte Lejbølle Hansen ønsker ikke genvalg.
Hvis der kommer forslag til yderligere dagsordenspunkter fra medlemmerne, vil det blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i Havnehuset.

Efter Generalforsamlingen serveres som sædvanligt skipperlabskovs.
Bestyrelsen.

06. november 2017 · Kommentarer lukket til Jul i Bandholm Sejlklub · Categories: Bestyrelsen

Onsdag d. 6. december kl. 1900 inviterer sejlklubben medlemmer og pårørende til gløgg og æbleskiver.

9FE57F26-D87B-41B1-9C1D-8C1E381AEC62

Årets Sejler og Årets Gast, vil i samme forbindelse blive offentliggjort og fejret.

Bo Schülein og besætning fortæller om Sejlsportsligaen. Bo har de seneste år sejlet J/70 for Sejlklubben Sundet, men håber fremover at sejle for Bandholm Sejlklub. Kom og hør ligasejlerne fortælle om, Sejlsportsligaen og deres fremtidsplaner.

1380FD17-0E76-4E02-B250-0CB682C6550B

Vi håber, at mange vil slutte op om arrangementet. For at vi kan afpasse mængden af gløgg og æbleskiver med antallet af deltagere, er tilmelding nødvendig. Tilmelding kan ske til Asger på mail asgerlund@net-lunden.dk eller tlf. 2967 0944 senest den 4. december.

Se PowerPoint præsentation her: Bandholm-i-sejlsportsligaen02