Bandholm Sejlklub Program for sæson 2016

 

Standerhejsning Lørdag d. 23. april kl. 10 sætter vi standeren ved Havnehuset. Efter standerhejsningen er der kaffe og brød i Havnehuset.

Onsdagssejladser Onsdagssejladserne sammen med Sakskøbing Bådelaug starter onsdag d. 4. maj. Der sejles hver onsdag fra 4. maj til 29. juni med start kl. 18.30. Fra 30. juni holdes sommerferie. Første sejlads efter sommerferien er onsdag d. 3. august. I august sejles med start kl. 18.30. I september sejles hver onsdag med start kl. 18.00. Onsdagssejladserne afsluttes med to kapsejladser lørdag d. 24. september. Efter denne sidste sejlads holdes afslutningsfest for alle medlemmer af Bandholm Sejlklub og Sakskøbing Bådelaug i Sakskøbing Bådelaugs klubhus i Maltrup Vænge.

Hyggeonsdagssejladser For sejlere, der ikke deltager i kapsejladser, arrangerer vi om onsdagen en alternativ sejlads med start lige efter onsdagssejladsens start. Formålet er at give flere af klubbens medlemmer lejlighed til at komme ud at sejle og mulighed for at deltage i det sociale samvær efter sejladserne om onsdagen. Kontakt evt. Asger Lund.

Andre kapsejladser

Linjesejlads Lørdag d. 10. september arrangerer Bandholm Sejlklub Linjesejlads for alle sejlbåde. Det er en respitkapsejlads med start og mål i havnen. Der er en flaske Linjeakvavit som førstepræmie. Efter sejladsen er der sildebord på havnen eller i Havnehuset (afhængig af vejret).

Juniorafdeling Nye optimistsejlere og andre ungdomssejlere starter sæsonen mandag d. 2. maj kl. 16. Herefter sejles hver mandag indtil sommerferien. Efter sommerferien genoptages sejladserne hver mandag. Mød op på havnen eller kontakt Morten Svendsen på tlf. 23 68 69 89 eller mail: msv@danpilot.dk

Sommertræf Fredag d. 17. juni til søndag d. 19. juni arrangeres sommertræf/træningslejr på Fejø. Vi forsøger at få flere klubber med både som deltagere og som medarrangører.

Andre stævner og kapsejladser Der vil i løbet af sæsonen blive mulighed for at deltage i andre stævner. VI regner med sikkerhed med at deltage i Harboe-cup i Skælskør i september.

Arrangementer

Frokosttur eller grilltur Lørdag d. 11. juni arrangerer vi en fælles tur til Askø, Fejø eller Femø, hvor vi tager frokosten og/eller grillkød og -kul med og nyder det på havnen i det gode vejr. Man kan efter temperament returnere til Bandholm samme dag eller blive og overnatte. Vi inviterer medlemmerne af Knuthenbog Bådelaug til at deltage i turen for at styrke sammenholdet i havnen.

Sankthansfest Torsdag d. 23. juni om aftenen sørger vi for, at grillen er varm på havnen. Alle medlemmer af Bandholm Sejlklub og Knuthenborg Bådelaug inviteres til at komme og grille. Når vi har spist vores medbragte grillmad, sejler vi en tur til Sakskøbing.

Afriggerfest Vi vil forsøge at genoplive afriggerfesten for alle klubmedlemmer og pårørende lørdag d. 5. november. Nærmere detaljer vil i god tid blive offentliggjort på hjemmesiden.

Standerstrygning Lørdag d. 29. oktober kl. 10 stryger vi standeren.

Eventuelle ændringer Hvis vi bliver nødt til at ændre i arrangementsplanen, vil det fremgå af opslag i Havnehuset og på klubbens hjemmeside. Beslutninger om yderligere arrangementer vil kunne ses de samme steder.