Kontingent 2013

Kontingent 2013

Kontigentet vedtaget ved generalforsamling i 2013:

  • Aktive 500 kr.
  • Juniorer 200 kr.
  • Passive 150 kr.
  • Familiekontingentet beregnes efter hvor mange, der er omfattet af kontingentet. Første kontingent i et familiekontingent, som altid skal være et aktivkontingent betales med fuld pris øvrige medlemmer på familiekontingentet får en rabat på 50 %.

Eksempler på familiekontingenter:

  • 2 aktive 750 kr.
  • 2 aktive og 1 junior 850 kr.
  • 2 aktive og 2 juniorer 950 kr.
  • 1 aktiv og 1 junior 600 kr.
  • 1 aktiv og 2 juniorer 700 kr.

Kontingent indbetales på klubbens konto i Danske Bank reg.nr. 4875 kontonr. 3213000586

Husk at meddele navne på alle medlemmer på familiekontingent.