Forslag til aftale med Knuthenborg.

Forslag til aftale med Knuthenborg.

1.   

Baggrund

 Knuthenborg ejer og driver Bandholm Havn.

 Havnefogedfunktionen er dog pr. 1. marts 2011 overgivet til virksomheden Alfr. Hovmand, der varetager alle maritime og administrative opgaver i forbindelse med driften af havnen. Alfr. Hovmand refererer, i stillingen som havnefoged, til Knuthenborg.

Knuthenborg varetager alle vedligeholdelsesmæssige opgaver, ligesom opgaver af større art koordineres af Knuthenborg.

Havnehuset er en sammenslutning af foreningerne Knuthenborg Bådelaug, Bandholm Roklub og Bandholm Sejlklub.

Nærværende aftale regulerer Havnehusets og Knuthenborgs samarbejde omkring Bandholm Havn.

 

 1. 2.   

Foreningen Havnehusets ydelser

 Havnehuset forpligter sig til at varetage følgende opgaver:

 

 • Drive selve bygningen Havnehuset, herunder bl.a. rengøring af ventesal, toiletter og baderum, tømning af affaldsspande og miljøstation, græsslåning og renholdelse af udenoms arealer, lettere vedligeholdelse af bygningerne – som maling, rense tagrender m.m. og lettere vedligeholdelse af broer og bådpladser.
 • Varetage økonomifunktionen for bygningen havnehuset, herunder afholdelse af udgifter til el, vand, varme, rengøringsmidler, papir m.m. samt opkrævning af havnepenge fra gæstesejler i feriesæsonen.
 • Fordeling af opgaver mellem Havnehusets klubber og enkelte medlemmer m.m.
 • Opsyn med de faste bådpladser i Bandholm Havn, således at alle afregnes korrekt i forhold til Knuthenborg.
 • Vælge en formand for Foreningen Havnehuset, som har den daglige kontakt til Knuthenborg,
 • Gennemførelsen af optagning og isætning af både. Havnehuset alene har ansvaret herfor og afholder alle omkostninger hertil.
 • Udarbejde og opsætte ordensreglement for lystbåde, sejlbåde m.m. på Bandholm Havn i forhold til vinteropbevaring af både, placering af stativer m.m.

 

 1. 3.   

Havnehusets honorar

 

 • Havnehuset modtager alle havnepenge, der hidrører fra gæstesejlere i Bandholm Havn, jf. ovenfor. Dette gælder ikke de faste bådepladser, der alene kontrolleres af Havnehuset, ligeledes ovenfor.

Lolland Kommune/Lolland Havne betaler 30.000 til foreningen for brug af venterum toiletter m.m. Foreningen havnehuset forhandler selv denne aftale, ligesom denne aftale er Havnehuset uvedkommende.

 

 

 

4.

Knuthenborgs ydelser

 

 • Knuthenborg sikrer vedligeholdelse og funktionalitet af havnehuset, bådehuse, broer, bolværk, flyvebrædt, mastekran m.m. således at havnens privatkunder har gode udnyttelsesmuligheder af havnen.
 • Knuthenborg administrerer bådpladserne og forpligter lejere af bådpladser til at de skal være medlem af Foreningen Havnehuset.
 • Knuthenborg levere materialer til vedligeholdelses opgaver der udføres af foreningen Havnehuset såsom maling, træ, søm og skruer m.m. Knuthenborg stiller egnet plæneklipper til rådighed for græsslåning.
 • Havnehuset betaler ikke leje for bygningen Havnehuset eller diverse bådehuse.

 

5.

Varighed

 

Nærværende aftale løber fra 1. januar 2012 og kan opsiges af en part med 6 måneders varsel til den 1. i en måned, dog tidligst til den 1. januar 2013.