Årsregnskab 2011

Årsregnskab 2011

2011 2010
Indtægter
Kontingent    17.100,00    18.500,00
Vinteropbevaring         1.000,00        1.000,00
Sponsorer         4.079,50        4.820,43
Gaver         1.582,78           100,00
Tilskud   kommunen                   –        2.000,00
Kapsejlaser                   –                  –
Askørenden         9.954,45        9.223,39
Sejlerfestival                   –      16.000,00
Solgt drikkevarer         2.333,50        3.618,50
Salg af nøgler          100,00           300,00
Salg af   standere                   –           375,00
Renteindtægter         2.420,83           240,52
I alt      38.571,06      56.177,84
Underskud        9.545,86
     65.723,70
Udgifter
Kontingenter       4.318,43      4.247,00
Drikkevarer         2.628,50        3.434,00
Madvarer         3.988,02        4.403,65
Forsikringer         2.461,50        5.596,00
Materiel         3.299,00      15.552,50
Kapsejl. (onsdage)         1.866,70                  –
Præmier          415,00        2.274,00
Gaver          200,00           550,00
Porto &   gebyrer          741,50           204,00
Klubture          350,00      10.877,55
Kurser         3.371,20                  –
Webhotel          330,00        1.095,00
Rengøring      10.400,00      16.800,00
Kontorartikler                   –           240,00
Benzin          125,83                  –
I alt      34.495,68      65.273,70
Årets overskud         4.075,38
Balance      38.571,06
STATUS
Formue 1.1.2011       105.409,72 Danske Bank          10.789,96
Årets   overskud          4.075,38 DM Sparlolland        91.932,82
Formue   31.12.2011         109.485,10 Sparlolland         4.010,32
Kasse           2.752,00
I alt        109.485,10