BANDHOLM SEJLKLUB indbyder til LINIESEJLADS Søndag d. 15. september 2019

BANDHOLM SEJLKLUB indbyder til LINIESEJLADS Søndag d. 15. september 2019

Sejladsen er med omvendt respit, hvor bådenes handicap er udregnet og fratrukket inden start, hvilket betyder at 1. båd i mål er vinder.
Der sejles efter Dansk Sejlunions kapsejladsregler 2017-2020.
Første båd starter kl. 10
Øvrige starttider, samt banevalg, oplyses på skippermødet, ved Havnehuset kl. 9.00 Start og mål er i Bandholm Havn.
Efter sejladsen serveres der ”Chili con Carne”.
Præmieoverrækkelse senest én time efter sidste båd er i mål.
Startgebyr: 150,- pr. båd Frokost 80,- pr. person.
Tilmelding senest Torsdag d. 12. September kl. 18
Ole Matzen matzen@123dk.dk Tlf.: 22 46 68 85 eller Mikkel Caprani mikkel@caprani.dk Tlf.: 40 93 70 37

F79A142E-51AD-4865-AA21-918293654AC1