Aflysning af generalforsamling

Aflysning af generalforsamling

Kære medlemmer af Bandholm Sejlklub

På grund af faren for smitte med coronavirus og myndighedernes
anbefalinger har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen,
som skulle have været holdt d. 25. marts. Så snart myndighederne igen
finder det forsvarligt at mødes i større grupper, vil vi med kort varsel
indkalde til ny generalforsamling. I vil blive holdt orienteret om
øvrige ændringer af klubbens arrangementer via mail og på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Bandholm Sejlklub