Bestyrelsen

Kontingent 2013

Kontigentet vedtaget ved generalforsamling i 2013: Aktive 500 kr. Juniorer 200 kr. Passive 150 kr. Familiekontingentet beregnes efter hvor mange, der er omfattet af kontingentet. Første kontingent

Læs mere »