Kursus i Førstehjælp og VHF

Kursus i Førstehjælp og VHF

To kursustilbud fra Bandholm Sejlklub og Knuthenborg Bådelaug for medlemmer af de to klubber

Førstehjælpskursus.  – Bemærk Ny tilmeldingsfrist mandag d. 25 februar kl. 12.
Kurset finder sted d. 20. marts, 9. og 11. april kl. 17.00 – 21.00. Der kan være 16 deltagere på kurset. Kurset afholdes hos Lollands Brandvæsen, Skibevejen 2 i Maribo. Den sidste kursusaften bliver muligvis i Bandholm, for at vi kan se på mulighederne for at yde førstehjælp i en båd.
Den samlede pris for kurset er 16.600 kr. for 16 deltagere. Klubben giver et tilskud til betalingen, så din pris er 250 kr.  Vi søger Trygfonden om Støtte til kurset. Hvis Trygfonden betaler hele kurset, får du betalingen refunderet.

I tilfælde af for få tilmeldinger vil kurset ikke blive afholdt.

Tilmelding sendes til Asger Lund senest mandag d. 25. februar 2013 kl. 12 på mail asgerlund@net-lunden.dk
eller pr. telefon på nummer 29 67 09 44.

Betalingen på 250 kr. opkræves første kursusdag.

VHF-kursus
Knuthenborg Bådelaug arrangerer VHF kursus, da der sikkert er mange, der trænger til en opdatering. Der skal være mindst 10 deltagere, for at kurset med bøger kan arrangeres til 1200 kr. pr. deltager ekskl. prøve (normalpris er 1500 kr.). Kurset er planlagt til en weekend 11.-12. maj med prøve i Vordingborg d. 22. maj, og vi vil gerne vide, meget hurtigt hvor mange, der har lyst til at deltage. Kurset holdes i sammenarbejde med Bandholm Sejlklub, og det er VHF skolen der underviser i Havnehuset.

Tilmelding kan også her sendes til Asger Lund på mail asgerlund@net-lunden.dk eller pr. telefon på nummer 29 67 09 44.

 I tilfælde af overtegning optages man på kurserne i den rækkefølge, man har tilmeldt sig.

Bestyrelsen

Indhold af førstehjælpskursus:

Kursusindhold 12 t. førstehjælp til vands og til lands

 Livreddende førstehjælp:

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Forhold ved trafik og færdselsrelaterede ulykker samt større ulykker

ABC – princippet

Alarmering

Shock/tegn på kredsløbssvigt

Psykisk førstehjælp

Standsning af blødninger (pulsåre oa.)

Hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken

Stabilt sideleje

Nødflytning

Forbrændinger

Forgiftninger og ætsninger

El-ulykker

 

Genoplivning med hjertestarter til børn og voksne:

Hjertemassage og kunstigt åndedræt (HLR)

Blodprop i hjertet

Hjerte-lunge-redning med hjertestarter (AED)

Opbygning af hjertestarter

Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter 

Betjening af hjertestarter (praktisk øvelse)

Heimlich metoden (førstehjælp ved fremmedlegeme i luftvejene).

 

Førstehjælp ved tilskadekomst og ved pludseligt opståede sygdomme:

Småskader

Knoglebrud

Læsioner i bug- og brysthule

Ledskred, forstuvninger og muskelskader

RICE behandling

Hedeslag og solstik

Almen kuldepåvirkning og forfrysninger

Hypothermi

Drukning   

Blodprop i hjernen

Sukkersyge

Epilepsi

Kramper

Astma

 

Med venlig hilsen

 

Lene Antonisen

Førstehjælps Koordinator

Lolland Brandvæsen         

Mail: leneantonisen@gmail.com

Mobil: 22 75 52 51

 

 

     Lolland Brandvæsen

 

Kan du førstehjælp??

 

Nu er der mulighed for, at lære al den førstehjælp, du har brug for til lands, og til vands.

D. 20. Marts d. 9. april og d. 11. April, er der 12 t. førstehjælpskursus

 

Kl. 17.00 – 21.00 på Skibevej 2, Maribo

 

Henvendelse til Asger Lund mail: asgerlund@net-lunden.dk

Telefon: 29 67 09 44