Forældre – ny sejler

Information til nye sejlere og forældre i Bandholm Sejlklub

 

Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Bandholm Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er nye, ikke blot for sejleren, men også for forældrene. Med denne side vil vi informere om arbejdet i klubben, og derigennem prøve at give svar på nogle af de mange spørgsmål der naturligt melder sig i den første tid i klubben.

Dette skal dog ikke holde jer tilbage fra at spørge, når der er ting I gerne vil have en forklaring på, eller er usikre på.

 

Forældre og Optimist/Terasejlads

Især de første år børnene sejler, har de brug for hjælp til de praktiske ting omkring jollen. Når den skal rigges til og sættes i vandet, og igen efter sejlads, når jollen og alt udstyret skal skylles og sættes på plads igen. Men det er også vigtigt for børnene at vide at far eller mor venter inde på havnen, hvis de kommer ind før tid.

De første gange børnene er på vandet, kan det for nogle børn være grænseoverskridende at sidde i en jolle, og alene være den der skal få jollen til at sejle. Her er det vigtigt at I som forældre er i nærheden, og kan træde til, hvis der er brug for et lille kram og nogle trøstende ord. Husk på at træneren har flere børn med på vandet, og derfor skal dele sin opmærksomhed lige mellem alle sejlerne.

Arbejdet i Bandholm Sejlklubs juniorafdeling hviler på frivilligt arbejde, og for at klubben kan fungere, må forældrene påregne at deltage i de forskellige arbejdsopgaver der er nødvendige for at børnene kan komme på vandet, og dyrke deres sport.

Sejlsport kan hurtigt blive en tidskrævende sport, også for forældrene. Her skal man blot huske på at sejlsport også er en sport, hvor man kan få mange gode oplevelser sammen med sit barn. Såvel på vandet som på havnen.

 

En træningsaften

I sommerhalvåret er der træning hver mandag kl. 1600 for alle juniorsejlere. Hver lørdag kl. 1030 året rundt sejler de mere øvede. Når sejlerne er omklædte og med tilrigget jolle holder træneren skippermøde. På skippermødet informeres sejlerne om dagens træningsprogram, hvorefter vi tager på vandet. Omkring kl.18.00 tager sejlerne ind. Jollerne tages op og rigges af. Sejl og mast sættes på plads i hallen. Ror og sværd bliver liggende i bådene. Træningen sluttes af med et skippermøde, hvor resultatet af dagens træning drøftes. Desuden kan der vigtige informationer vedrørende stævner eller andre ture.

Selv om det at sejle jolle er en individuel sport, er det vigtigt at sejlerne lærer at sejlsport også er fællesskab hvor man hjælper hinanden. Sejlerne hjælper hinanden med at rigge jollerne til og få dem i vandet, og træningen er først slut når alle er færdige med at pakke sammen, og der er ryddet op på jollepladsen.

Mad og drikke

Det er vigtigt at sejlerne har fået fyldt depoterne op inden en træningsaften. Når de kommer fra skole skal de have noget nærende og mættende mad, gerne en rest fra gårdsdagens aftensmad. De skal bruge meget energi til at holde hovedet og kroppen klar til udfordringerne på vandet, derfor kan det også være en idé at give dem en klemme med toastbrød og honning med så de kan få et hurtigt boost når de kommer retur fra vandet, eller en lang træningsdag, på vandet. Der skal også være en flaske vand i jollen og gerne saft så de holde væskebalancen.

Påklædning

Det er vigtigt at sejlerne er klædt på efter forholdene, så de har det rart og føler sig godt tilpas. Hvis de sveder eller fryser for meget, kan det være svært at koncentrere sig om det væsentlige, nemlig at sejle. I starten kan man sagtens klare sig med noget varm tøj, en vindtæt jakke, vind og vandtætte overtræksbukser og gummistøvler eller gummisko. Ved valg af påklædning skal man også tænke på at sejleren skal kunne bevæge sig ubesværet rundt i jollen, og naturligvis at tøjet skal kunne tåle at blive vådt.

Vi har dog i klubben en del våddragter og redningsveste, som alle nye sejlere i de første måneder kan låne, indtil det viser sig om interessen holder. Viser det sig at interessen for sejlsport er vedholdende, begynder ønskerne om specielt sejlertøj at melde sig. Her er det en god ide at rådføre sig med de mere erfarne sejlere og trænerne inden der købes dyrt udstyr. Ofte vil der også være brugt udstyr til salg i klubben.

I juniorafdelingen er der den regel at alle børn og voksne skal have sejlervest eller redningsvest på når de er på vandet. Redningsvesten er ikke så velegnet til joller, da den store krave nemt griber fat i bommen under vendinger. De fleste vælger derfor en sejlervest. Sikkerhedsmæssigt er den i orden, da der altid er ledsagebåde og andre sejlere i nærheden.

Det forventes at sejlerne som noget af det første personlige udstyr anskaffer en våddragt. Køb dragten så den passer i størrelse.

 

Hvad kan forældrene hjælpe med

Arbejdet i juniorafdelingen er afhængig af at forældrene tager aktivt del i de mange praktiske opgaver der er, når børnene skal ud at sejle. Uden aktive forældre, kan klubarbejdet ikke fungere. Der hvor I først vil blive involveret er på den ugentlige træningsaftener. Ud over at hjælpe børnene med de praktiske ting omkring jollerne, er der nogle opgaver der skal løses af forældrene.

Klargøre følgebåde:

Hver følgebåd skal klargøres og søsættes. Efter sejlads skal bådene trækkes på land igen.

En tur på toilettet, en del af sikkerheden

Inden afsejling, er det vigtigt at forældrene for tisset af med deres børn, skal man tisse mister man koncentrationen og begynder hurtigt at fryse. Derfor er det vigtigt at i hjælper børnene med at huske det, det er ikke rart at sidde i jollen og skulle holde sig.

Brovagt:

Mindst 1 forældre eller anden voksen er standby ved slæbestedet under sejladsen. Brovagten låner en VHF-radio og har kontakt med alle følgebådene på vandet. Som regel vil der være flere forældre tilstede, der hjælper med søsætning inden sejlads og optagning af jollerne efter sejlads. Bliver det nødvendigt laver vi en plan for vagterne.

Ud over ovenstående opgaver, er der løbende opgaver med vedligeholdelse af materiel og hjælp i forbindelse med deltagelse i stævner osv.

 

Leje af jolle

Klubben råder over et antal optimistjoller i alle kategorier, fra gamle begynderjoller til helt nye kapsejladsjoller samt 3 Tera joller og 2 ynglingejoller. Jollerne lejes billigt ud til klubmedlemmerne, og fordeles af klubbens trænergruppe. Alle joller er ansvarsforsikret og de nye optimistjoller er desuden kaskoforsikret.

Især for de yngste sejlere kan det være svært at overskue de forpligtigelser der følger med at leje en klubjolle. Det er derfor naturligt at forældrene tager del i ansvaret for at jollen holdes i orden og behandles ordentligt. Det kan naturligvis ikke undgås at jollerne får skader når de er på vandet, og når det sker er det vigtigt af den materielansvarlige eller en af trænerne får besked hurtigst muligt, så skaden kan udbedres. Bandholm Sejlklub forsøger via sponsorer at kunne udleje joller til børn på alle niveauer.

 

Køb af egen jolle

Det er en god ide at rådføre sig med klubbens trænere, inden der købes jolle og andet dyrere udstyr.

 

Stævner og kapsejlads

Når de nye sejlere har lært de grundlæggende sejlerfærdigheder, begynder de ofte at vise interesse for konkurrencemomentet i sejlsport. I klubben vil vi træne de forskellige elementer der er i forbindelse med kapsejlads, så sejlerne kan deltage i stævner.

I forbindelse med stævner er der brug for forældrenes hjælp. Der skal arrangeres transport af sejlere, joller og andet grej, hvilket klubben forventer at de deltagende sejleres forældre aftaler indbyrdes. Overnatning og bespisning aftales og arrangeres af forældrene. Der er således god mulighed for at deltage aktivt i disse arrangementer, og derved få mange gode oplevelser sammen med sit barn.

 

OCD

Optimist Class Denmark (OCD) er en forening der organiserer kapsejladser, ranglister og træningslejre for sejlere i hele landet. Sejlere på forskellige niveauer og forældre kan med fordel melde sig ind og støtte foreningens arbejde. Mange nyttige informationer kan findes på foreningens hjemmeside: http://ocd.dk

 

Klubmesterskab

Ved sæsonens afslutning afholdes der klubmesterskab, hvor alle sejlere kan deltage. Der afvikles separate sejladser for øvede og begyndere. Dagen slutter med uddeling af præmier til klubmestrene i de forskellige klasser.

 

Vintersejlads

For de øvede og mest ihærdige sejlere tilbyder vi vintersejlads hver lørdag kl. 10:30. Vintersejlads er koldt, sjovt og meget lærerigt. Det er derfor et krav at alle børn sejler i tørdragt og rigeligt varmt tøj.

SponsorerStorsponsor for ligaholdet