Fælles optagning af både.

Fælles optagning af både.

Sidste nyt: Optagning af både er udskudt til lørdag d. 7. november.

 

Den fælles optagning af både er i år fastsat til lørdag d. 31. oktober kl. 8.00. Prisen er 460 kr. pr. båd. Der vil blive sat en liste op i Havnehuset, som man kan skrive sig på. Man kan også tilmelde sig ved at sende en mail til Asger Lund asgerlund@net-lunden.dk med oplysning om navn og tlf.nr. samt bådens navn og omtrentlige vægt. Tilmeldingsfrist er torsdag d. 29. oktober kl. 17.00. Det er vigtigt, at alle møder på havnen til den fastsatte tid.

Hvis vi skal kunne fortsætte med fælles optagning og isætning af både, er det nødvendigt, at der er opbakning til ordningen, derfor opfordres alle bådejere til at deltage.