Mål og visioner

Juniorafdelingens mål og visioner:

 

At skabe gode og trygge rammer for unge, der har lyst til at lære at sejle.

At det skal være sjovt, at lære at sejle og sjovt, at fortsætte med at sejle.

At sejlerne lærer, at færdes sikkert på havet.

At sejlerne lærer at passe på vores joller og grej. Deltager i vedligeholdelse af udstyr.

At udvikle sejlernes kundskaber på alle niveauer bistået af vores dygtige trænere.

At skabe et stærkt klubsammenhold og sociale relationer for alle juniorer.

At prioriterer kapsejlads frem for tursejlads.

At give sejlerne oplevelser for livet ved at rejse til stævner sammen med klubkammerater.

At skaffe os det bedste grej og udstyr med hjælp fra sponsorer – og passe på det!

At opfordre og støtte vores unge sejlere til deltagelse i træningslejre og stævner i ind- og udland. Vi vil søge sponsorer til økonomisk at støtte aktiviteterne så alle får mulighed for at deltage.

At fremme og sikre sejlsportens tilgængelighed for alle unge på Lolland – uanset økonomisk/social baggrund. Og kontinuerligt udbrede kendskabet til vores aktiviteter i klubben på hele Lolland.

At udbrede kendskabet til vores klub, farvand og faciliteter med henblik på igen at kunne tiltrække nationale stævner og træningssamlinger.

 

 

Sådan vil vi arbejde for ungdomsafdelingens mål:

 

Vi går foran med et godt eksempel.

Vi holder fokus på glæden ved at sejle ved at gøre træningen sjov.

Vi taler til hinanden i en ordentlig tone.

Vi er åbne for nye input – ideer og for uddannelse.

Vi værner om den gode stemning og de hyggelige rammer.

Vi samarbejder gerne med andre sejlklubber.

Vi inddrager forældre i arbejdet og opfordre alle til at deltage aktivt i klubben.

SponsorerStorsponsor for ligaholdet