Kontingent 2020

 

Aktive 650 kr.

Juniorer 300 kr.

Passive 300 kr.

 

Familiekontingent. Aktive og juniorer fra samme husstand kan optages på familiekontingent. Familiekontingent er en rabatordning. Det er en betingelse for at kunne få rabatten, at der er et medlem i husstanden, der betaler et fuldt aktivkontingent på 650 kr. Herefter gives en rabat på 50% på øvrige medlemskontingenter i husstanden. Passive medlemmer kan ikke optages på familiekontingent. Navne på alle medlemmer på familiekontingent skal meddeles klubben i forbindelse med kontingentbetalingen.

Kontingent betales senest 1. maj på klubbens konto i Danske Bank reg.nr. 1551 konto nr. 3213000586.

Leje af joller:

Kapsejlads Optimist 3D Star – 1800 kr. inkl ansvar og kaskoforsikring

Begynder Optimist – 200 kr. inkl ansvarsforsikring

29er til stævne – 200 kr. inkl. ansvarsforsikring

Yngling til stævne – 200 kr. inkl. ansvarsforsikring

Leje af joller aftales med Morten – tlf 23686989.

 

Øvrige:

Klubstander 100 kr.

Sweetshirts 100 kr.

Nøgle til klub og jollehus 100 kr. (Depositum)

Leje af klubhus 1000 kr. (Leje m.v. aftales med Leo – tlf 51300809. Husk også at booke datoen på kalender i klubben)