Kontingent & leje af joller

Kontingent betales senest 1. juni 2021 på klubbens konto i Danske Bank reg.nr. 1551 konto nr. 3213000586.
Nye medlemmer kan sende en mail til klubbens kasserer (matzen@123dk.dk) med information om navne, alder, mailadresse og tlf. på alle i kontingentet. Samt information om hvilke aktiviter der købes.
 
KONTINGENT GRUNDBELØB: Pris  
Voksen 650 kr.
Junior (0-25 år) 400 kr.
Familie (en husstand plus alle tilknyttede børn/unge under 25 år) 1000 kr.
AKTIVITETSBIDRAG FOR MEDLEMMER:    
ONSDAGSSEJLADS Egen båd, en hel sæson 0 kr.
Klubbens Yngling, en hel sæson 600 kr.
TURSEJLADS Klubbens Yngling, en hel sæson 600 kr.
JUNIORSEJLADS Egen jolle, en hel sommer/vinter 200 kr.
Klubbens begynder joller = 400,- kr. (Gælder for optimist, Tera og 29er jolle med ansvarsforsikring) 400 kr.
Klubbens 3D Star optimistjoller, en hel sommer/vinter = 1.600,- kr. (Gælder for klubbens nye joller med kasko og ansvarsforsikring) 1600 kr.
Stævnepakke (Alle udgifter til stævner betales af deltagerne. Transport, benzin og havneudgifter af klubbens følgebåde betales på delebasis af alle deltagende sejlere) 0 kr.
SEJLSPORTSLIGA Sejlads i J70 og deltagelse i Sejlsportsligaen (Alle udgifter betales af deltagerne på holdet med tilskud fra evt. sponsors) 0 kr.
SUBBOARDS Ubegrænset brug af klubbens SUP Boards (medlemsfordel) 0 kr.
LEJE AF UDSTYR FOR IKKE-MEDLEMMER:    
Leje af Yngling pr. dag (Kun efter aftale og godkendelse af bestyrelsen/bådansvarlig) 1000 kr.
Leje af SUP Board i 2 timer 300 kr.
Kursus i Stand Up Paddling (Inkl. udstyr og instruktør ca. 2 timer) 600 kr.
Øvrige:    
Klubstander 100 kr.
Sweetshirts 100 kr.
Nøgle til klub og jollehus (Depositum) 100 kr.
Leje af klubhus (Leje m.v. aftales med Leo – tlf 51300809. Husk også at booke datoen på kalender i klubben) 1000 kr.

Sponsorer

Storsponsor for ligaholdet